آرماگدونپايگاه خبری،اطلاع رسانی آرماگدون 15 شهريور 1390 ساعت 16:28 http://armageddon.ir/vdca1.n0449nakk5.html -------------------------------------------------- عنوان : ممنوعيت حجاب در كشوري با 90درصد مسلمان حجاب در مدارس كوزوو هم ممنوع اعلام شد -------------------------------------------------- در حالی که قوانين کوزوو آزادی دينی را تضمين کرده اما مقامات آموزشی به پيروی از الگوی فرانسه تمام نمادهای دينی چون روسری در مدارس را ممنوع اعلام کرده‌ اند. متن : به گزارش آرماگدون سايت خبري شیعه آنلاین نوشت:در حالی که قوانين کوزوو آزادی دينی را تضمين کرده اما مقامات آموزشی به پيروی از الگوی فرانسه تمام نمادهای دينی چون روسری در مدارس را ممنوع اعلام کرده اند. گفته می شود اکثريت نمايندگان پارلمانی یعنی ۶۴ نفر از مجموع ۱۲۰ نفر با طرح تدريس دين در مدارس و لغو ممنوعيت پوشش حجاب در کلاس های درس مخالفت کردند. هر دو طرح از سوی نمايندگان احزاب دينی در پارلمان ارائه شده بود. کوزوو که ۹۰ درصد جمعيت نزديك به دو ميليونی آن را مسلمانان تشکيل داده اند و به صورت سنتی جامعه آن را اسلام ميانه رو تشکيل داده، ماهيت سکولار را در قانون اساسی خود تقويت کرده است. برخی روحانيون مسلمان اين کشور تلاش می کنند ستادی برای تدريس دين و راهيابی اين موضوع درسی به مدارس تشکيل دهند، اما برخی ديگر اظهار می دارند که اين نوع فعاليت ها می تواند شکاف در این منطقه را بیشتر کند. قابل ذکر است کوزوو امسال شاهد چندين تظاهرات از سوی مسلمانان بود که به علت ممنوع کردن حجاب در مدارس شعارهای ضد دولتی سر می دادند.