آرماگدونپايگاه خبری،اطلاع رسانی آرماگدون 9 آبان 1397 ساعت 22:53 http://armageddon.ir/vdcg.q93rak93xpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : هراس از اسلام به روایت رسانه‌های بیگانه -------------------------------------------------- جریان اسلام‌هراسی طی نیم قرن اخیر، تحت‌تأثیر برخی رویدادهای سیاسی- اجتماعی همچون وقوع انقلاب اسلامی، ماجرای سلمان رشدی، پایان یافتن جنگ سرد و تلاش برای تک‌قطبی کردن جهان با محوریت آمریکا و مهم‌تر از همه، حوادث تروریستی نظیر 11سپتامبر 2001مجددا شدت یافته است. متن : به گزارش آرماگدون ، در این میان، وسایل ارتباط جمعی به واسطه نفوذ عمیق و قابلیت تأثیرگذاری گسترده بر افکار عمومی، بیش از همه در جوسازی، التهاب آفرینی، تحریک اذهان، ایجاد حساسیت و ترغیب دولتمردان و نهادهای مسئول به اعمال سیاست های تبعیض آمیز و فشارهای مدنی، حقوقی و روانی علیه مسلمانان اثرگذار بوده اند. بنابراین، تردیدی نیست که بخش قابل توجهی از گفتمان و فضای اسلام هراسی موجود در جوامع غربی، ناشی از عملکرد سوگیرانه رسانه های جمعی است. کتاب اسلام هراسی در رسانه های غربی به بررسی همین موضوع اختصاص دارد. این کتاب از پنج بخش و سیزده فصل تشکیل شده است. در بخش اول، مباحثی مقدماتی درباره سه مفهوم اصلی کتاب یعنی اسلام هراسی، رسانه های جمعی و تهدید اسلامی مطرح می شود. بخش دوم به بررسی دو مبنای نظری شرق شناسی و برخورد تمدن ها و همچنین مروری بر پیشینه تحقیقات اسلام هراسی می پردازد. بخش سوم هم به زمینه ها و نقاط عطف عمدتا بحرانی توجه به اسلام و مسلمانان در غرب طی نیم قرن اخیر پرداخته است. در بخش چهارم، شواهد و مؤیدات وجود اسلام هراسی در انواع گوناگون وسایل ارتباط جمعی اعم از رسانه های چاپی، تصویری و آنلاین تشریح شده است. نهایتا در بخش پنجم، ادله منتقدان و منکران وجود اسلام هراسی در غرب به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.