درخواست شاغلین مسلمان سنگاپور برای رفع ممنوعیت حجاب

On Islam , 18 آبان 1392 ساعت 21:39

حزب كارگران سنگاپور (WP) از مقامات این كشور خواست تا قانون ممنوعیت حجاب برای كارگران و كارمندان زن مسلمان را لغو كنند.


به گزارش «آرماگدون» ، "محمد فیصل عبدمناف" عضو پارلمان سنگاپور گفت:‌ حزب كارگران سنگاپور (WP) معتقد است كه بهترین راه حل برای رفع ممنوعیت حجاب، گفتگو میان دولت سنگاپور و جامعه مسلمان این كشور است كه باید بدون تعصب انجام شود.
مسئله پایان دادن به ممنوعیت حجاب در كشور سنگاپور، اولین بار زمانی مطرح شد كه یك مدرس دانشگاه، ماه سپتامبر گذشته در نشستی با موضوع نژادهای مختلف، نسبت به ممنوعیت حجاب برای پرستاران این كشور اعتراض كرد.
این مسئله بحث های بسیاری را در مورد مجوز استفاده افسران و كارمندان دولت از حجاب اسلامی به راه انداخت.
به دنبال اين مسئله،‌ حزب كارگران سنگاپور عنوان كرده است: ما می خواهیم دولت سنگاپور با درك متقابل از این مسئله حمایت كند تا موجب انسجام ما در جامعه شود.
گفتنی است ۱۵ درصد از جمعیت كشور سنگاپور یعنی حدود ۵۰۰ هزار نفر را مسلمانان تشكیل می‌دهند و استقبال زنان مسلمان از حجاب در چند سال اخیر افزایش داشته است.


کد مطلب: 2001

آدرس مطلب: http://armageddon.ir/vdce.78wbjh87z9bij.html

آرماگدون
  http://armageddon.ir