موسسه فرهنگی آرماگدون در پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال(2)

23 مهر 1390 ساعت 2:31


آقای علی صابونچی ، مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون در ایام برگزاری نمایشگاه ، با حضور در بخش بازیهای رایانه ای ضمن بحث و تبادل نظر با کارشناسان و کاربران بازی های رایانه ای به نقد و بررسی و آسیب شناسی بازی های رایانه ای برای بازدیدکنندگان پرداختند.


کد مطلب: 246

آدرس مطلب: http://armageddon.ir/vglebp8wijh8e.rzjj.9b2.html

آرماگدون
  http://armageddon.ir