آرماگدونپايگاه خبری،اطلاع رسانی آرماگدون 21 مرداد 1393 ساعت 7:19 http://armageddon.ir/vdcj.ye8fuqehasfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : شماره 162 و 163 ماهنامه موعود منتشر شد -------------------------------------------------- ماهنامه موعود به مدیر مسئولی و سردبیری اسماعيل شفيعي سروستاني با رویکرد فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي و با محوریت تخصصی موضوع مهدویت توسط موسسه موعود منتشر می شود. متن :