6 ماه حبس برای زن محجبه مسلمان در فرانسه

ابنا , 3 آبان 1392 ساعت 15:47

این زن محجبه مسلمان مقیم فرانسه متهم است که به هنگام بازرسی با یک تن از نیروهای پلیس کشور در شهر بندری مارسی در جنوب کشور به تندی برخورد کرده و دست وی را گاز گرفته است.


به گزارش «آرماگدون» ، یک زن محجبه فرانسوی از سوی دادگاه تجدید نظر در جنوب فرانسه به شش ماه زندان محکوم شد.
این زن محجبه مسلمان مقیم فرانسه متهم است که به هنگام بازرسی با یک تن از نیروهای پلیس کشور در شهر بندری مارسی در جنوب کشور به تندی برخورد کرده و دست وی را گاز گرفته است.
دادگاه فرجام اکس آن پروونس در نزدیکی مارسی روز جمعه وی را به دو ماه زندان قطعی و چهار ماه زندان تعلیقی محکوم کرد.
این زن محجبه از قانون منع روبنده در فرانسه به عنوان سلب آزادی از زنان مسلمان نام برد و آن را محکوم کرد.
فرانسه چند سال پیش قوانینی به رغم اعتراض مسلمانان به تصویب رساند که براساس آن زنان مسلمان مجاز نیستند در انظار و اماکن عمومی با روبنده ظاهر شوند.
براساس قانون مزبور ، علاوه بر جریمه ۱۵۰ یورویی یک دوره آموزش شهروندی و حتی زندان نیز برای نادیده گیرندگان قانون منع برقع (روبنده) در فرانسه درنظر گرفته شده است.
برخی از زنان مسلمان در فرانسه اعلام کرده اند که آمادگی دارند برغم پرداخت جریمه مزبور از روبنده استفاده کنند.
فرانسه از سوی برخی از انجمن ها و نهادهای اروپایی به دلیل ارتکاب برخی از رفتارهای تبعیض آمیز در مواجهه با مسلمانان مقیم این کشور متهم به بدرفتاری است.
حدود هشت میلیون نفر از جمعیت فرانسه را مسلمانانی از کشورهای مختلف جهان تشکیل می دهند.


کد مطلب: 1947

آدرس مطلب: http://armageddon.ir/vdcc.0qsa2bqomla82.html

آرماگدون
  http://armageddon.ir