برگزاری نشست تخصصی اسلام هراسی و ایران هراسی در بازیهای رایانه ای

7 خرداد 1391 ساعت 3:59

نشست تخصصی اسلام هراسی و ایران هراسی در بازیهای رایانه ای با سخنرانی مهندس علی صابونچی ، مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون ، شنبه 6 خردادماه در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان آذربایجان شرقی و در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید.کد مطلب: 706

آدرس مطلب: http://armageddon.ir/vglfivdeaw6dx.,yww.gip.html

آرماگدون
  http://armageddon.ir