شماره 162 و 163 ماهنامه موعود منتشر شد

21 مرداد 1393 ساعت 7:19

ماهنامه موعود به مدیر مسئولی و سردبیری اسماعيل شفيعي سروستاني با رویکرد فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي و با محوریت تخصصی موضوع مهدویت توسط موسسه موعود منتشر می شود.


کد مطلب: 2907

آدرس مطلب: http://armageddon.ir/vdcj.ye8fuqehasfzu.html

آرماگدون
  http://armageddon.ir