نگاهی به نژادپرستی ضد مسلمانان در اروپا با کتاب «ضد اسلام هراسی»
نگاهی به نژادپرستی ضد مسلمانان در اروپا با کتاب «ضد اسلام هراسی»
کتاب «ضد اسلام هراسی» با موضوع نژادپرستی ضد مسلمانان در اروپا و پیامدهای اجتماعی آن در اردن چاپ و منتشر شد.
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب: 6890
به گزارش «آرماگدون» ، به نقل از الدستور، انتشارات «فضاءات» اردن کتابی با عنوان «ضد اسلام هراسی» نوشته «پیترو باسو» و «فابیو پروکو» پژوهشگران ایتالیایی و ترجمه عربی «زینب سعید» نویسنده مراکشی مقیم در ایتالیا و «ربیع ونیش» نویسنده مراکشی را چاپ و منتشر کرد.
این کتاب به پدیده اسلام هراسی و نژادپرستی ضد مسلمانان در اروپا و پیامدهای اجتماعی آن می پردازد که در طول دو دهه اخیر افزایش یافته است.
در این کتاب آمده است که این پدیده متعلق به امروز نیست، بلکه ریشه های آن عمیق و به تاریخ استعمارگری اروپا در جهان عرب و اسلام و قاره آفریقا برمی گردد. استعمارگر اروپا به چپاول و سرقت ثروت های این کشورها اقدام کرده است.
در کتاب «ضد اسلام هراسی» آمده است: اروپا علت عقب ماندگی ملت ها و بدترشدن شرایط معیشتی آنهاست. به طوری که بسیاری از مردم در این کشورها مجبور شدند تا برای وضعیت بهتر به اروپا مهاجرت کنند.
از دهه ۹۰، دولتمران اروپایی در سخنرانی های خود نسبت به مهاجرت مسلمانان به اروپا هشدار دادند و این مسئله را خطر واقعی برای جامعه اروپا و امنیت قومی شان عنوان کردند.
دولتمردان اروپایی، ملتهای کشورهای عربی، اسلامی و آفریقایی را ملت های عقب مانده و نادان دانستند که خطر بزرگی برای جامعه اروپا به شمار می آید.
این دو پژوهشگر ایتالیایی در کتاب خود آورده اند که دولتمردان اروپایی با سخنرانی های خود، پدیده اسلام هراسی را ساختند و با سخنان تبعیض آمیز خود بر جان و روح مردم اروپا نفوذ کردند. احزاب دینی و ملی گرای اروپا از سخنرانی های دولتمردان خود برای جذب هواداران شان استفاده کردند.
Share/Save/Bookmark
مرجع : شبستان