شماره هفتاد و یکم ماهنامه بررسی و مقابله با اسلام ستیزی
شماره هفتاد و یکم ماهنامه بررسی و مقابله با اسلام ستیزی
کاری از معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون
شماره هفتاد و یکم (بهمن 93) بولتن خبری تحلیلی بررسی و مقابله با اسلام ستیزی ، به همت معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون منتشر شد.
پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۹
کد مطلب: 3347
شماره هفتاد و یکم (بهمن ۹۳) بولتن خبری تحلیلی بررسی و مقابله با اسلام ستیزی توسط معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون و مدیر مسئولی و سردبیری علی صابونچی در 40 صفحه منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark