نقد بازیهای رایانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم
نقد بازیهای رایانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم
نشست نقد و بررسی اسلام هراسی و ایران هراسی در بازیهای رایانه ای با سخنرانی مهندس علی صابونچی ، مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون ، شنبه 18 شهریورماه در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم برگزار گردید.
شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۲۳
کد مطلب: 945
نقد بازیهای رایانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم
نقد بازیهای رایانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم
نقد بازیهای رایانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم
مهندس علی صابونچی ، مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون
نقد بازیهای رایانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم
نقد بازیهای رایانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم
مهندس علی صابونچی ، مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون
نقد بازیهای رایانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم
Share/Save/Bookmark