برگزاری نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
برگزاری نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن" با سخنرانی مهندس علی صابونچی ، مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون ، شنبه 15 مهر ماه در غرفه مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی در ششمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار گردید.
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۲۸
کد مطلب: 1035
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
مهندس علی صابونچی ، مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
مهندس علی صابونچی ، مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون
نشست بررسی "بازیهای رایانه ای ضد اسلامی ، مقدمه ساخت فیلم موهن"
Share/Save/Bookmark