شماره هفتاد و دوم ماهنامه بررسی و مقابله با اسلام ستیزی
شماره هفتاد و دوم ماهنامه بررسی و مقابله با اسلام ستیزی
کاری از معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون
شماره هفتاد و دوم (اسفند 93) بولتن خبری تحلیلی بررسی و مقابله با اسلام ستیزی ، به همت معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون منتشر شد.
شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۶
کد مطلب: 3464
شماره هفتاد و دوم (اسفند ۹۳) بولتن خبری تحلیلی بررسی و مقابله با اسلام ستیزی توسط معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون و مدیر مسئولی و سردبیری علی صابونچی در ۴۰ صفحه منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark