مردم آمریکا تشنه شناخت اسلام هستند
استاد دانشگاه مک مستر کانادا
مردم آمریکا تشنه شناخت اسلام هستند
استاد اسلام‌شناسی دانشگاه مک مستر کانادا با اشاره به جایگاه آتی اسلام در غرب نیز یادآور شد: اسلام آینده امیدوارکننده‌ای در آینده جهان و در غرب خواهد داشت. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر تبلیغات منفی علیه اسلام صورت گرفت، اما علیرغم این تبلیغات اسلام در غرب مورد توجه است.
سه شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۴۲
کد مطلب: 133
به گزارش آرماگدون دکتر لیاقت تکیم استاد اسلام‌شناسی دانشگاههای دنور آمریکا و مک مستر کانادا در مورد ارزشهای اساسی در دین اسلام گفت: اسلام در ارزشهای اساسی بشریت به مانند سایر ادیان سهیم و شریک است.
وی افزود: عدالت، درستکاری و عشق و محبت برخی از این ارزشها به شمار می‌روند. اسلام همچنین از خشونت، کینه و دشمنی و بی عدالتی نفرت دارد و انسانها را دعوت به مبارزه با کسانی که خواهان اشاعه و گسترش شر و پلیدی در جهان هستند، می‌کند.
مؤلف "شیعیان در آمریکا" در ادامه تأکید کرد: باید توجه داشت که این ارزشها تنها مختص اسلام نیستند. در کنار قرآن که تأکید جدی بر این ارزشها دارد، این ارزشها در وجدان هر انسان آزاده‌ای جای دارد.
وی در مورد جایگاه آتی اسلام در غرب نیز یادآور شد: اسلام آینده امیدوارکننده‌ای در آینده جهان و در غرب خواهد داشت. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر تبلیغات منفی علیه اسلام صورت گرفت، اما علیرغم این تبلیغات اسلام در غرب مورد توجه است.
وی تأکید کرد: اسلام در مقایسه با سایر ادیان رشد فزآینده‌ای در جهان و در غرب داشته است. به عبارت دیگر افراد زیادی در حال حاضر در دنیا و در غرب به اسلام روی می‌آورند. برای نمونه امروزه در آمریکا مردم تشنه آگاهی از اسلام هستند.
مؤلف "پرسشهایی از فقه" تصریح کرد: آنها تشنه این هستند تا دانش و معرفت بیشتری از اسلام داشته باشند. بیشتر دانشگاههای اصلی آمریکا دوره‌ها و درسهایی درباره اسلام را ارائه می‌دهند.
این فعال شیعه در پایان یادآور شد: ما مسلمانان و شیعیان نیاز داریم تا اسلام واقعی و درست را به جهانیان معرفی کنیم. امروزه وهابیون و سلفی ها تفاسیر نادرست و جعلی از اسلام به جهانیان ارائه می‌دهند و باید مطمئن باشیم تصویر ارائه شده به جهانیان تفسیر و قرائت سلفی و وهابی نباشد.
Share/Save/Bookmark
مرجع : خبرگزاری مهر