طرح خطرناک صهیونیستها برای تقسیم مسجد الاقصی
طرح خطرناک صهیونیستها برای تقسیم مسجد الاقصی
هیات اسلامی ـ مسیحی دفاع از قدس و مقدسات نسبت به طرح وزارت موسوم به ادیان صهیونیستی برای تصویب قانونی در خصوص تقسیم مسجدالاقصی، هشدار داد.
يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۵
کد مطلب: 1982
به گزارش «آرماگدون» ، دکتر "حنا عیسی" دبیرکل هیات اسلامی ـ مسیحی دفاع از قدس و مقدسات، در گفت و گوی مطبوعاتی تاکید کرد که مسجدالاقصی به طور کامل حق مسلمانان است و تقسیم آن به هیچ نحوی قابل پذیرش نیست .
طبق طرحی که وزارت ادیان صهیونیستی ارائه کرده برای اولین بار از سال ۱۹۶۷ تا کنون به یهودیان اجازه برگزاری مراسم دینی در مسجدالاقصی داده خواهد شد؛ و این قانون سعی دارد با تقسیم مسجدالاقصی میان مسلمانان و یهودیان جایگاه ها و زمان های خاصی را برای برگزاری آیین یهودیان به صورت فردی و جماعت در این مسجد معین کند.
دبیر کل هیات اسلامی ـ مسیحی دفاع از قدس و مقدسات خاطرنشان کرد مقامات رژیم صهیونیستی تمام امکانات و طرحها و برنامه هایش را برای سیطره بر مسجدالاقصی و تقسیم آن به کار گرفته تا زمینه برای ساخت معبد ادعایی در این مسجد فراهم شود.
حنا عیسی ازتمام کسانی که می توانند خود را به مسجدالاقصی یا نزدیک آن برسانند خواست با تشکیل زنجیره انسانی از این مکان مقدس در برابر طرحهای یهودی حفاظت کنند.
وی از شورای امنیت و جامعه جهانی هم خواست که به وظایف خود در این زمینه عمل کرده و رژیم صهیونیستی را به توقف طرحهای ناقض قوانین بین المللی ملزم کنند.
Share/Save/Bookmark
مرجع : العالم