نگاهي به تحولات اخير در جمهوري آذربايجان ، بيداري اسلامي و اسلام ستيزي نوين
نگاهي به تحولات اخير در جمهوري آذربايجان ، بيداري اسلامي و اسلام ستيزي نوين
 
نگاهي به تحولات اخير در جمهوري آذربايجان
بيداري اسلامي و اسلام ستيزي نوين
ساختار سياسي جمهوري آذربايجان عملا اقتدارگرا بوده و رهبران اين كشور نيز با بسته نگه داشتن فضاي سياسي و اجتماعي كشور عملا قدرت را در دستان خود حفظ كرده اند.
شنبه ۷ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۲۹
کد مطلب: 221
جمهوري آذربايجان همسايه شمالي جمهوري اسلامي ايران با داشتن منابع عظيم نفتي و ثروت هاي زيرزميني خدادادي وموقعيت جغرافيايي استراتژيك ( مدخل اروپا) و از همه مهمتر داشتن مردمي مذهبي و ديندار( بيش از ۹۰ درصد مسلمان و بيش از ۸۵ درصد شيعه) كه پس از جمهوري اسلامي ايران دومين كشور بزرگ شيعه در جهان مي باشد در كنار همسايگي با ايران از لحاظ نزديكي و قرابت تاريخي ، قومي ، فرهنگي ، اجتماعي ومذهبي موقعيت استراتژيكي آن را براي غرب و بخصوص رژيم صهيونيستي در اين موقعيت حساس تاريخي خود صد چندان نموده است.

در اين ايام كه موج بيداري و رستاخيز اسلامي در خاورميانه وشمال آفريقا روز به روز دامنه و قدرت بيشتري مي يابد و اكثر كشورهاي بزرگ اسلامي صاحب ديكتاتورهاي مقتدر و بلا منازع وداراي پشتوانه حمايت هاي غربي را در نورديده و ديكتاتورها به نوبت از اريكه قدرت به زير كشيده مي شوند و همچنين با توجه به گسترش اعتراضات و تظاهرات هاي عمومي در آمريكا و اروپا كه دولت هاي آن كشورها را نيز درگير مسائل داخلي خود كرده و عاملي گرديده تا حاميان غربي ديكتاتورها نيز به دنبال راه حل گرفتاري هاي خود باشند تا نجات متحدان ديكتاتور خود در منطقه، شايد كمتر كسي به ياد پيش بيني كيسينجر
” جمهوري آذربايجان پس از جمهوري اسلامي ايران دومين كشور بزرگ شيعه در جهان مي‌باشد ( بيش از 90 درصد مسلمان و بيش از 85 درصد شيعه) “
در خصوص سه انقلاب يا سه جنبش موعود او بوده و آن را قابل وقوع مي دانست، سه جنبشي كه كيسينجر از آن به تغيير نظام سنتي اروپا، چرخش تعاملات سياسي و اقتصادي از دنياي غرب به سوي شرق و بالاخره پيدايي جنبش هاي اسلامي و رهايي بخش ياد مي كرد كه در حال حاضر دنياي غرب را شديدا به خود مشغول كرده و بيداري ملت هاي حوزه سرمايه داري ومقابله با سرمايه داري غرب را با شعار مبارزه با استعمار ۹۹ درصد مردم توسط يك درصد سرمايه دار را نيز در برگرفته است.

در چنين شرايطي در اين همسايه شمالي تحولات نو و شگرفي در حال ايجاد وانجام است، تحولاتي كه از حجاب ستيزي دولت آذربايجان وگسترش گرايش به حجاب در بين مردم ديندار اين كشور آغاز و به بيداري اسلامي و شعارهاي احياي شريعت اسلامي رسيده است ؛ هر چند اين حركت در آغازين راه بوده و شايد هزينه هاي زيادي نيز براي مردم ديندار و حقيقت جوي جمهوري آذربايجان داشته باشد.

با توجه به اينكه ساختار سياسي جمهوري آذربايجان عملا اقتدارگرا بوده و رهبران اين كشور نيز با بسته نگه داشتن فضاي سياسي و اجتماعي كشور عملا قدرت را در دستان خود حفظ كرده و با بهانه قرار دادن شرايط جنگي كشور با ارمنستان و جنگي كه هيچ سرنوشت و آينده اي براي آن متصور نيست قوانين محدود كننده اي را ايجاد و به اين وسيله مخالفان سياسي بالقوه و بالفعل معارض با اهداف و سياست هاي خود را كنار گذاشته و از ميدان خارج كرده اند و تنها حزب فعال، مشروع و داراي صلاحيت و مجوز فعاليت در اين كشور حزب تاسيس شده حيدر علي اف به نام حزب آذربايجان نوين مي باشد دولت علنا و رسما از آن حمايت مي كند و جالب اينكه در تمام انتخابات برگزار شده از زمان حكومت حيدر علي اف تا الهام علي اف حزب آذربايجان نوين بلا استثناء بالاي ۸۰ درصد آرا را كسب مي كند.

در حال حاضر جمهوري آذربايجان شرايط ويژه اي را سپري
” در جمهوري آذربايجان تحولات نو و شگرفي در حال ايجاد وانجام است، تحولاتي كه از حجاب ستيزي دولت آذربايجان وگسترش گرايش به حجاب در بين مردم ديندار اين كشور آغاز شده است “
مي كند تظاهرات، اجتماعات و اعتراضات قشرهاي گوناگون مردم واحزاب مختلف اين كشور علي الخصوص حزب اسلامي، و اعلام مخالفت هاي احزاب با سياست هاي دولت وتجمعات گسترده مردمي در باكو و شهرهاي بزرگ مثل شهر مذهبي و تاريخي گنجه با خيل عظيم نمازگزاران آن در مسجد تاريخي شاه عباس و آن صف هاي فشرده نماز هاي جماعت ودر خواست ها و تجمعات تشكل هاي اسلامي، دولت آذربايجان را در چنان شرايط خاصي قرار داده است كه علي حسن اف معاون نخست وزير اين كشور درواكنش به اين تجمعات واعتراضات در اظهاراتي شتابزده اعلام مي كند كه احزاب و مخالفان دولت را از جستجوي سبزي فروش براي خودسوزي برحذر مي دارم
( اشاره به جرقه آغازين انقلاب تونس و خودسوزي محمد بوعزيزي)

در اين مجال ذكر خلاصه اي از پيشينه و پايه هاي حكومت جمهوري آذربايجان به درك مناسبتر موضوع كمك شاياني خواهد كرد.

روزگاري رئيس جمهور سابق اين كشور حيدر علي اف رسما در جلسه هيئت دولت خود را شيعه مي ناميد ومساجدي چون مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) در نخجوان را بنا مي كرد و خود را به جمهوري اسلامي ايران وصل مي كرد و نسبت به مرمت مساجد ويران شده زمان شوروي مخصوصا حرم و آرامگاه بي بي هيبت(س) همت مي نهاد و ضمن فراگير خواندن دولت خود از همه گروه ها و دستجات و احزاب دعوت به شركت در دولت مي كرد وليكن پس از در دست گرفتن كامل قدرت و تثبيت پايه هاي حكومت خود شروع به قلع و قمع كردن مخالفان و از صحنه خارج كردن آنها كرد تا يكه تاز صحنه سياست و قدرت و ديكتاتور بلامنازع كشور با ژست و شكل و نمايه دموكراسي غربي با عنوان رئيس جمهوري گردد مخالفان ومعارضاني چون روشن جواد اف، ماهر جواد اف، صورت حسين اف، رسول قلي اف، علي اكرام علي اف، اعتبارمحمد اف، عيسي قنبر وسركوب شديد قيام علي اكرام همت اف در تالش و ... كه حتي برخي از اين افراد او را در زمان در دست گرفتن قدرت ياري كردند. افرادي چون روشن جواد اف و گروه چريكي آمون كه حتي توان بيرون راندن ارمنستان از خاك اشغال شده آذربايجان را نيز داشتند توسط حيدر علي اف به بهانه كودتا
” حيدر علي اف اشاره به پوشه مقابل خود كرد وگفت اين پوشه از اسرائيل به تركيه و از آنجا به آذربايجان منتقل شده برنامه ما مقابله با ايران و نفوذ جمهوري اسلامي ايران است “
عليه دولت قلع و قمع گرديده وكشته شدند و برخي نيز ناپديد شدند كه تا به حال هيچ اثري از آنها نيست.

نقل اين موضوع نيز براي ادامه بحث و نتيجه گيري موضوع خالي از لطف نيست كه روشن جواد اف در اوايل استقلال آذربايجان از شوروي سابق زماني كه فرمانده گروه چريكي آمونلار بود عنوان مي كند كه حيدر علي اف به عنوان رئيس جمهور مرا به حضور طلبيد من نيز به زعم اينكه در حال حاضر مسئله اصلي كشور جنگ با ارمنستان و اشغال خاك آذربايجان توسط دشمن است طرح ها و برنامه هاي جنگي خود را براي مقابله با دشمن آماده و در پوشه اي گذاشتم و به ملاقات ايشان رفتم و در اثناي صحبت اشاره به پوشه و طرح خودم براي جنگ و آزادي مناطق اشغال شده كردم. حيدر علي اف بدون توجه به برنامه ها و صحبت هاي من گفت آن پوشه را كنار بگذاريد و اشاره به پوشه مقابل خود كرد وگفت اين پوشه از اسرائيل به تركيه و از آنجا به آذربايجان منتقل شده ودر حال حاضر برنامه و هدف اصلي ما جنگ با ارمنستان نيست واصولا ارمنستان تهديدي براي ما نمي باشد. بلكه برنامه ما مقابله با ايران و نفوذ جمهوري اسلامي ايران است ودر حال حاضر جنگ ما با فارسها است.

و اين چنين بود كه حيدر علي اف با ژست
اسلام خواهي و اسلامي گري قدرت را به دست گرفته و پس از ثبات كامل اقتدار خود ، اسلام را از برنامه خود وحكومت خود حذف كرد واسلام خواهان و رهبران حزب نوپاي اسلامي را به غل و زنجير كشيده و به شيوه استاليني به اتاق هاي گاز سپرد كساني چون مرحوم علي اكرام علي اف رهبر فقيد حزب اسلامي آذربايجان كه عمري را حتي در زمان شوروي به مبارزه در جهت تحقق احكام اسلامي سپري كرد وزجرها و شكنجه ها ديد ولي دست از احكام راستين اسلام وعمل به احكام اسلامي برنداشت. كه پرداختن به اين موضوع از عهده اين بحث خارج است.

با اين حال حاكمان اين كشور مي دانند كه مردم جمهوري آذربايجان در طول تاريخ از زمان صفويه تاكنون همواره اكثريت ديندار شيعه و مومن پيرو امام حسين(ع) بوده واز دادن جان ومال و فرزند در راه اسلام وتحقق اهداف اسلام و اجراي شريعت اسلامي هيچ باكي نداشته و ندارند.
Share/Save/Bookmark
مرجع : روزنامه رسالت ، سيامك اصلاني