اسلام ستیزی در جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز
اسلام ستیزی در جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که فرمان مبارزه با دین مبین اسلام از سوی بیگانگان صادر شده است و رهبران دولت های منطقه صرفا" مجری دستورات بیگانگان به ویژه آمریکا و صهیونیسم بین الملل هستند .
يکشنبه ۴ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۳۹
کد مطلب: 367
جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای اسلامی در حوزه قفقاز جنوبی است که بیش از ۹۶ درصد ازجمعیت ۹ میلیون نفری جمهوری آذربایجان مسلمان هستند و خود را مقید به اجرای احکام این دین مبین می دانند .
نا گفته نماند که رهبران نظام حاکم کمونیستی شوروی طی بیش ازهفتاد سال سلطه بر جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز ، همه تلاش خود را برای حذف دین از عرصه های اجتماعی و فرهنگی مردم این جمهوری ها به کار گرفته بودند .
کمتر از یک دهه پس از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان، سیاست ستیزه با اسلام و مقابله با نمادهای دینی به ویژه اسلامی در این جمهوری ها ، در دستور کار رهبران این کشورها قرار گرفت .

اسلام ستیزی در حقیقت به عنوان یک اولویت در مناطق مسلمان نشین منطقه مطرح شده است.
به دلیل این همزمانی ، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که فرمان مبارزه با دین مبین اسلام از سوی بیگانگان صادر شده است و رهبران دولت های
” مردم مسلمان منطقه بویژه مردم جمهوری آذربایجان که با هجمه شدید فرهنگی و الحادی مواجه هستند ، به این نکته واقف شده اند که برای رسیدن به خواسته های دینی و شرعی خود ، باید همت کنند و وحدت داشته باشند . “
منطقه صرفا" مجری دستورات بیگانگان به ویژه آمریکا و صهیونیسم بین الملل هستند .

با مروری بر سیاست های اجرا شده در پنج جمهوری مسلمان نشین آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان ، می توان دریافت که دولت های حاکم بر این جمهوری ها از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو به مبارزه با اسلام ، به عنوان یک اولویت نگریسته اند .

به عنوان مثال ، جمهوری آذربایجان با مشکلات متعددی مواجه است که مناقشه با ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره باغ از جمله این مشکلات است .
با وجود این ، مقام های دولت باکو به طور بی سابقه ای ، سیاست های داخلی خود را به سمت اسلام ستیزی و مقابله با نمادهای دین مبین اسلام سوق داده اند .

علیرغم آن که بخش اعظم سیاست های نظام کمونیستی شوروی در داخل ، بر اسلام ستیزی و حذف نمادهای دینی و اسلامی متمرکز بود ، اما رهبران این نظام هیچگونه توفیقی برای تحقق اهداف خود به دست نیاوردند .
در حقیقت همزمان با این ناکامی ها ، به طور ناخواسته و در عمل گرایش مردم به دین مبین اسلام را در قلب های مردم جمهوری های مسلمان نشین منطقه تقویت کرده اند .
به همین دلیل است که ، مؤمنین جمهوری آذربایجان همواره از قدرت اراده و مقاومت در برابر نظام مرتد کمونیستی به عنوان نماد دین گرایی در برابر کفر و الحاد حاکمان وقت سخن به میان می آورند .

در دوران سیاه حاکمیت نظام الحادی و دیکتاتوری کمونیستی ، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان حق نماز خواندن و عبادت کردن در برابر خالق یکتا را نداشتند و برگزاری مراسم مذهبی حتی عزاداری برای امام حسین (ع) برای مومنین آذری ممنوع بود .
رهبران نظام الحادی کمونیستی با نفوذ به مدارس جمهوری های مسلمان نشین ، می کوشیدند با فریب کودکان و نوجوانان خانواده های مسلمان ، باورهای باطل را به آنان بیاموزند و خواسته خود را به نوجوانان مسلمان تحمیل کنند .

به عنوان مثال ، به نوجوانان آذری می گفتند از خدا سیب بخواهید اگر به
” به نوجوانان آذری می گفتند از خدا سیب بخواهید اگر به شما سیب داد ، ما هم مسلمان می شویم . “
شما سیب داد ، ما هم مسلمان می شویم .
چندین بار خدا را صدا می زدند و سیبی هم به آن ها نمی رسید . بعد از خسته کردن کودکان و نوجوانان آذری ، از لنین و یا هر فرد مورد نظر خود درخواست سیب می کردند و با هماهنگی های به عمل آمده با مسوولین مدرسه ، به دانش آموزان سیب می دادند تا آن ها را متوجه کنند که ، لنین می تواند سیب بدهد ، اما (نعوذبالله) خدا نمی تواند .
این شیوه تبلیغات کمونیستی در تمامی جمهوری های مسلمان نشین شوروی جریان داشت و رهبران اتحاد جماهیر شوروی با همین شیوه تلاش می کردند نوجوانان خانواده های مسلمان را از راه دین مبین اسلام منحرف کنند .

این شیوه تبلیغاتی در تمامی جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی نیز رایج بود .
در آموزه های دین مبین و آسمانی اسلام بر این نکته تاکید شده است که، از بنده حرکت و از خدا برکت .
همچنین در آیه های کلام خدا در قرآن مجید ، تصریح شده است که، خداوند وضع هیچ قوم یا امتی را تغییر نمی دهد ، مگر آنکه خود آن قوم برای تغییر وضعیت خود حرکت کند .
این آیه های نورانی تکلیف را برای هر مسلمانی مشخص و روشن کرده است .

در حقیقت ، مردم جمهوری آذربایجان باید راه و روش زندگی خود را انتخاب کنند و در راهی تلاش کنند که انتخاب کرده اند .در آن زمان خدا نیز به آن ها کمک خواهد کرد .

مردم مسلمان جمهوری های آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان باید بدانند ، کسانی که از
” رهبران نظام حاکم کمونیستی شوروی طی بیش ازهفتاد سال سلطه بر جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز ، همه تلاش خود را برای حذف دین از عرصه های اجتماعی و فرهنگی مردم این جمهوری ها به کار گرفته بودند . “
سیاست اسلام ستیزی در این جمهوری ها حمایت می کنند ، تمامی وقت خود را به مبارزه با دین صرف می کنند و برای تحقق هدف خود هزینه های معتنابهی را تقبل می نمایند .
زیرا دریافته اند که ، صرفا" با نشستن و دعا کردن نمی توانند خواسته های نامشروع خود را برمردم مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز تحمیل نمایند .
در همین زمینه ، باید گفت : مردم مسلمان منطقه بویژه مردم جمهوری آذربایجان که با هجمه شدید فرهنگی و الحادی مواجه هستند ، به این نکته واقف شده اند که برای رسیدن به خواسته های دینی و شرعی خود ، باید همت کنند و وحدت داشته باشند . زیرا هجمه دشمن ، برنامه ریزی شده و هدف آن ، حذف نام دین مبین اسلام از عرصه های اجتماعی و فرهنگی است .

مردم مسلمان جمهوری آذربایجان انتظار داشتند ، در پی نابودی نظام کمونیستی و کسب استقلال ، محدودیت های دوران گذشته بر طرف شود و مردم بتوانند آزادانه به اجرای احکام و دستورات دین مبین اسلام بپردازند .
اما وقایع سیاسی و اجتماعی در این مناطق ، به گونه ای دیگر رقم خورده است .

رهبران کمونیست حاکم بر باکو در دوران شوروی - طی چندین دهه - عرصه را بر مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تنگ کرده بودند .
با وجود این ، هیچگاه نتوانستند با تحمیل خواسته های دین ستیزانه خود به مردم مسلمان ، اهدافشان را محقق سازند .
در حقیقت ، تلاش های رهبران کمونیست حاکم بر این جمهوری ها به نتیجه مطلوب و موردنظرشان نرسید .

علیرغم آنکه ، نظام کمونیستی طی بیش از هفتاد سال تحمیل انواع فشارهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برملل مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز، نتوانست اهداف خود را محقق سازد ، شماری از بازماندگان نظام کمونیستی سابق ، با روش های متعدد قدرت را در اختیار گرفته اند و همان سیاست ها را در دولت های دوران استقلال اجرا می کنند .
بدیهی است سیاست های اسلام ستیزانه که طی بیش از هفت دهه نتیجه مثبتی برای سلطه گران کمونیست نداشت ، بازهم نتیجه ای دربر نخواهد داشت و به شکست خواهد انجامید .
Share/Save/Bookmark
مرجع : اسلام تایمز