شماره شصت و ششم ماهنامه بررسی و مقابله با اسلام ستیزی
شماره شصت و ششم ماهنامه بررسی و مقابله با اسلام ستیزی
کاری از معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون
شماره شصت و ششم (شهریور93) بولتن خبری تحلیلی بررسی و مقابله با اسلام ستیزی ، به همت معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون منتشر شد.
يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۳
کد مطلب: 2963
شماره شصت و ششم بولتن خبری تحلیلی بررسی و مقابله با اسلام ستیزی توسط معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون و مدیر مسئولی و سردبیری علی صابونچی در ۳۶ صفحه منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark