شماره شصت و سوم ماهنامه بررسی و مقابله با اسلام ستیزی
شماره شصت و سوم ماهنامه بررسی و مقابله با اسلام ستیزی
کاری از معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون
شماره شصت و سوم (خرداد93) بولتن خبری تحلیلی بررسی و مقابله با اسلام ستیزی ، به همت معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون منتشر شد.
پنجشنبه ۵ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۹
کد مطلب: 2821
اخبار و گزارش و تحلیل بخش های مختلف این شماره را تشکیل داده است.
شماره شصت و سوم بولتن خبری تحلیلی بررسی و مقابله با اسلام ستیزی توسط معاونت مطالعات و تحقیقات مؤسسه فرهنگی آرماگدون و مدیر مسئولی و سردبیری علی صابونچی در ۴۰ صفحه منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark