اهانت کانال تلویزیونی پاکستانی به خاندان پیامبر اسلام
اهانت کانال تلویزیونی پاکستانی به خاندان پیامبر اسلام
کانال تلویزیونی جیو روز چھارشنبه در یک برنامه بامدادی خود فیلم ازدواج یک ھنرپیشه ی زن فاسد با یک تاجر را با شعری دربارہ ازدواج حضرت زھرا (س) با حضرت علی علیه السلام پخش کرد.
پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۳۵
کد مطلب: 2675
به گزارش «آرماگدون» ، یک کانال تلویزیون خصوصی در پاکستان مرتکب اھانت به اھل بیت و خاندان پیامبر اسلام شد.
شخصیت ھا و گروھھای مختلف دینی ۔ سیاسی واکنش شدیدی به این اھانت نشان دادہ و خواستار مجازات عاملان آن شدند.
لازم به ذکر است که کانال تلوزیونی ’’جیو‘‘ روز چھارشنبه در یک برنامه بامدادی خود فیلم ازدواج یک ھنرپیشه ی زن فاسد با یک تاجر را با شعری دربارہ ازدواج حضرت زھرا (س) با حضرت علی علیه السلام پخش کرد.
بعضی از شخصیت ھای دینی در پاکستان با عکس العمل به این توھین ، فتوایی علیه این کانال تلویزیونی صادر کردند و از مردم اینکشور خواستند ، این کانال را تحریم نمایند.
’’صاحبزادہ حامد رضا‘‘ رھبر شورای اتحاد سنی ، ائتلاف گروھھای متعدد سنی ، ضمن تشریح این فتوا به خبرنگاران در اسلام آباد گفت ، این روحانیون از طرفداران خود خواستند ، این کانال را تحریم نمایند.
در این مصاحبه که روز پنجشنبه انجام شد ، یک شخصیت سیاسی به نام سناتور ’’فیصل رضا عابدی‘‘ نیز حضور داشت.
روحانیون مکاتیب مختلف ھمچنین اعلام کردند ، روز یکشنبه را بعنوان روز اعتراض سراسری علیه اھانت به اھل بیت (س) برگزار خواھند کرد.
Share/Save/Bookmark
مرجع : اسلام تایمز