خشم مسلمانان از تصمیم دولت سریلانکا برای سوزاندن مرده ها