بیانیه موسسه فرهنگی آرماگدون در محکومیت اقدام ترامپ در خصوص قدس شریف