مسلمانان استرالیا با رفتارها و خشونت های ضد اسلامی مقابله می‌کنند
مسلمانان استرالیا با رفتارها و خشونت های ضد اسلامی مقابله می‌کنند
استرالیا یکی از کشورهای مهاجر پذیر است که مسلمانان زیادی در آن زندگی می کنند وهر روز تعداد آنها بیشتر می شود اما بر میزان خشونت علیه آنها افزوده شده است.
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۰
کد مطلب: 3382
به گزارش «آرماگدون» ، استرالیا یکی از کشورهای مهاجر پذیر است که مسلمانان زیادی در آن زندگی می کنند و هر روز تعداد آنها بیشتر می شود. اما خشونت علیه آنها افزوده می گردد و در خیابا ن های شهر سیدنی چندین مورد به زنان محجبه توهین شده و مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند. پلیس به زنان مسلمان توصیه می کند که تنها حرکت نکنند و با خود همراهی داشته باشند. اغلب مردم استرالیا این موضوع را تائید نمی کنند و در هنگام درگیری به کمک مسلمانان می شتابند اما بازهم هر روز شاهد خشونت های زیادی علیه مسلمانان هستند.
چندی پیش ۱۵ نفر به جرم رفتار های ضد اسلامی دستگیر شده اند و چندین مسجد هم تهدید به تخریب شده اند که این موضوع بعد از حوادث شارلی افزایش بیشتری یافته و ابعاد تازه ای به خود گرفته است.
Share/Save/Bookmark
مرجع : On Islam