مهندس عليرضا افشار قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي و رئیس هيات نظارت كشور
مهندس عليرضا افشار قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي و رئیس هيات نظارت كشور
 
داخلی صفحه آخر خبر
انتخاب مجدد مدیر موسسه آرماگدون به عنوان نماينده سازمانهاي مردم نهاد ملي در هيات نظارت كشور
سومين دوره انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد ملي در هيات نظارت كشور، باحضور تعداد 58 نفر از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد ملي ، صبح امروز در محل وزارت كشور برگزار گرديد که آقای علی صابونچی ، مدیرموسسه فرهنگی آرماگدون مجددا برای مدت دوسال به عنوان نماینده سازمانهای مردم نهاد سطح ملی درهيات نظارت كشور انتخاب شدند.
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب: 708
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ عليرضا افشار قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي در جلسه انتخاب تعيين نماينده سازمان هاي مردم نهاد ملي در هيأت نظارت كشور اظهار داشت: مشاركت جويي در امور عام المنفعه و خيريه به عنوان يك آموزه ديني از گذشته هاي دور در بين مردم كشور وجود داشته است و رسانه ها در توسعه اين فرهنگ نقش بي بديل دارند.
وي گفت: نماينده منتخب بايد با جديت تعامل خود را در طول دوره نمايندگي با سمن ها و دستگاه هاي اجرايي دنبال نمايد.
قائم مقام وزير كشور با اشاره به حمايت هاي دولت جهت ايجاد تعامل بين سمن ها و دستگاه ها اجرايي گفت : دستگاه هاي اجرايي نيز با برگزاري جلسات تخصصي بين دستگاه و سمن ها به اين تعامل رونق بخشند.
قائم مقام وزير كشور گفت : در بحث آموزش نيز دستگاه هاي اجرايي تلاش دارند كه همكاري هاي لازم را با سمن ها داشته باشند و از سمن ها در كميته هاي علمي و تخصصي استفاده كنند .
وي با بيان اينكه شبكه هاي ارتباطي با نقش نظارتي و حمايتي خود به عنوان حلقه واسط بين سمن ها و دستگاه هاي اجرايي فعاليت مي كنند گفت : يكي از گام هاي اصلي ما ايجاد و توسعه شبكه هاي ارتباطي در سمن ها است و معتقديم كه مي بايست كار سمن ها بدست خود آنها انجام شود و دولت نقش حمايتي داشته باشد .
وي با اشاره به نقش مهم مشاركت در افزايش توانمندي در كشور گفت : سمن ها مي توانند در مواقع حوادث و بحران نقش مؤثر و سازنده اي در آباداني كشور داشته باشند و به همين منظور سازمان مديريت بحران با ايجاد كارگروه سازمان هاي مردم نهاد در آن سازمان از تخصص و توانمندي سمن ها در شرايط بحران بهره برداري مي كند .
گفتني است؛ دراين انتخابات تعداد ۱۰ نفر از مديران سازمانهاي مردم نهاد ، بعنوان نامزد ثبت نام كرده بودند،كه پس از انجام راي گيري در ۲ مرحله ، نتايج ذيل حاصل گرديد :
۱. آقاي علي صابونچي باكسب تعداد ۲۸ راي ، بعنوان نماينده اصلي سازمانهاي مردم نهاد درهيات نظارت كشور انتخاب گرديد.
۲. آقاي سيدمحمدجواد هاشمي نژاد با كسب تعداد ۱۶ راي بعنوان نماينده علي البدل سازمانهاي مردم نهاد انتخاب گرديد.
۳. خانم صفيه شهرياري افشار باكسب تعداد ۱۴ راي بعنوان نماينده علي البدل سازمانهاي مردم نهاد انتخاب گرديد.
هيات نظارت كشور مركب از ۳ عضو ، شامل نماينده وزارت كشور ، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي مردم نهاد مي باشد و نماينده سمن ها براي مدت ۲ سال جهت عضويت در هيات مذكور انتخاب مي شود.
Share/Save/Bookmark