دولت جدید انگلیس به دنبال محدودیت های بیشتر برای مسلمانان است
دولت جدید انگلیس به دنبال محدودیت های بیشتر برای مسلمانان است
در این نامه خطاب به نمایندگان احزاب مخالف از جمله کارگر ،لیبرال دموکرات،سبز وهمچنین حزب ملی اسکاتلند آمده است آنها ( محافظه کاران) درپی آنند تا از فعالیت گروه ها یا افرادی که مخالف سیاستهای آنان هستند،ممانعت کنند.
چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۴
کد مطلب: 3582
به گزارش «آرماگدون» ، کمسیون حقوق بشر اسلامی لندن خواستار به چالش کشیدن قوانین جدید ضد تروریستی احزاب مخالف در پارلمان بریتانیا شد.
در پی پیشنهادات جدید درباره تصویب قوانین تبعیض آمیز و سخت گیرانه تر ضد تروریسم که هفته گذشته دولت جدید محافظه کار اعلام کرد، کمسیون حقوق بشراسلامی طی نامه ای به احزاب مخالف در پارلمان جدید ، آنها را به موضع گیری علیه اقدامات تازه دولت در رابطه با قوانین جدید ضد ترور فرا خواند.
در این نامه خطاب به نمایندگان احزاب مخالف از جمله کارگر ،لیبرال دموکرات،سبز وهمچنین حزب ملی اسکاتلند آمده است که ،آنها ( محافظه کاران) درپی آن هستند تا مانع فعالیت گروه ها یا افرادی شوند که مخالف سیاست های آنان هستند.
کمسیون حقوق بشر اسلامی از نمایندگان جناح های مخالف در پارلمان خواسته تا مانع تصویب طرح ممنوعیت یا اختلال در فعالیت گروه ها وافرادی شود که دولت آن را فعالیت های به اصطلاح "مضر " محسوب می کند.
کمسیون حقوق بشر اسلامی براین باور است که این طرح با اختیارات جدیددر نظر گرفته شده از سوی موسسه آفکام برای رسانه ها بشدت مغایرت دارد و منجر به بروز محدودیت های زیادی در بخش های خاصی از مطبوعات خواهد شد.
این کمسیو ن همچنین مخالف برنامه های وزارت کشور برای تهیه یک لیست سیاه از سازمانها وافراد به منظور آنچه که آن را مبارزه با تروریسم می خواند است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است :بر اساس شعارها وسیاست های دولت قبلی کاملا روشن است ،زمانی که دولت به تروریسم وافراط گرایی اشاره می کند در واقع منظور مسلمانان هستند.
دولت بریتانیا در چند ساله اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم با وضع قوانین ویژه ومجزا در صدد ایجاد محدودیت در فعالیت های مسلمانان بوده است .در حالی که بسیاری از صاحب نظران معتقدند ،این قوانین ویژه نه تنها موجب کاهش تروریسم نشده است بلکه به شکل گیری پدیده جدیدی به نام اسلام هراسی از یک سو و افراط گرایی از سویی دیگر منجر شده است.
Share/Save/Bookmark
مرجع : کمسیون حقوق بشر اسلامی لندن