گزارش تصویری سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی(1)
گزارش تصویری سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی(1)
شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۶
کد مطلب: 2651
حجت الااسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی ، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الااسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی ، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الااسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی ، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الااسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی ، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی
حاج حسین یکتا مدیر عامل بنیاد خاتم الاوصیاء
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامیز
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
سومین نمایشگاه تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
Share/Save/Bookmark