ولی‌امر مسلمین در پنجمین اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
ولی‌امر مسلمین در پنجمین اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
 
داخلی صفحه آخر خبر
ولی‌امر مسلمین در پنجمین اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
فلسطين از نهر تا بحر است نه حتی يك وجب كمتر
"همه فلسطين برای همه مردم فلسطين". اين، اصلی‌ترين نكته‌ای بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در پنجمين كنفرانس بين‌المللی حمايت از انتفاضه فلسطين و در تبيين راهبرد امت اسلامی در موضوع فلسطين، بر‌ آن تأكيد كردند.
شنبه ۹ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۴۰
کد مطلب: 186
"همه فلسطين برای همه مردم فلسطين". اين، اصلی‌ترين نكته‌ای بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در پنجمين كنفرانس بين‌المللی حمايت از انتفاضه فلسطين و در تبيين راهبرد امت اسلامی در موضوع فلسطين، بر‌ آن تأكيد كردند.
ايشان در جمع رهبران بلندپايه گروه‌های مقاومت فلسطين و لبنان، علما، انديشمندان و متفكران عدالت‌طلب و آزادانديش جهان و رؤسا و مسئولان پارلمانی جهان اسلام با تشريح طرح جمهوری اسلامی در قضييه فلسطين، خاطرنشان كردند: هدف والای امت اسلامی يعنی آزادسازی همه فلسطين بدون چشم‌پوشی از يك وجب از اين سرزمين اسلامی، تنها با صبر و تدبير و توكل و مجاهدت همگانی گروه‌های مقاومت و ملتها و دولت‌های اسلامی محقق خواهد شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، فلسطين را در ميان همه موضوعات مشترك امت اسلامی، مهم‌ترين مسئله برشمردند و در تبيين دلايل اين واقعيت افزودند: غصب يك كشور اسلامی و سپردن آن به بيگانگانی كه از كشورهای مختلف گردآوری شده‌اند، كشتار و جنايت و اهانت مستمر به مسلمانان در اين حادثه بی‌سابقه تاريخی و تلاش برای تخريب و زوال قبله اول مسلمانان و ديگر مراكز دينی فلسطين از جمله دلايلی است كه نشان می دهد فلسطين، مسئله اول جهان اسلام است.
ايشان، رژيم صهيونيستی را خنجر غرب در پهلوی امت اسلامی ناميدند و افزودند دولت و جامعه جعلی صهيونيستی در حساس‌ترين نقطه جهان اسلام، به پايگاه نظامی، امنيتی و سياسی دولت‌های استكباری برای مقابله با اسلام و مسلمانان تبديل شده است و اين واقعيت، دليل ديگری بر اولويت مسئله فلسطين است.
استفاده صهيونيسم از غصب سرزمين فلسطين به عنوان نقطه اتكا و جای پايی برای گسترش نفوذ و سلطه خود در جهان، پنجمين دليل عمده‌ای بود كه رهبر انقلاب برای اثبات اولويت مسئله فلسطين به آن استناد كردند.
ايشان افزودند: هزينه مالی و انسانی سنگينی كه كشورهای اسلامی تاكنون در مسئله فلسطين پرداخت كرده‌اند، رنج بی‌پايان ميليون‌ها آواره فلسطينی، انقطاع تاريخ يك كانون مهم تمدنی در جهان اسلام و دلايل متعدد ديگر نشان می‌دهد مسلمانان بايد حل مسئله فلسطين را در صدر مسائل مهم خود قرار دهند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، پس از برشمردن اين دلايل اعتقادی، انسانی، سياسی و تاريخی، به نكته‌ای جديد اما كليدی و اساسی پرداختند و تأكيد كردند: تأثير محسوس مسئله فلسطين در شكل‌گيری نهضت عظيم و فراگير بيداری اسلامی كه آغاز فصلی تعيين‌كننده در سرنوشت امت اسلامی بشمار می‌رود، دليل مهم ديگری است كه اهميت بی‌بديل موضوع فلسطين را اثبات می‌كند.
ايشان در همين زمينه افزود: بيداری اسلامی كه بی‌ترديد می‌تواند به ايجاد مجموعه‌ای مقتدر، پيشرفته و منسجم اسلامی منتهی شود و به ياری خدا و با عزم راسخ پيشروان نهضت، نقطه پايانی بر دوران عقب‌ماندگی و ضعف و حقارت ملت‌های مسلمان بگذارد، بخش مهمی از نيرو و حماسه خود را از قضيه فلسطين گرفته است.
رهبر انقلاب اسلامی در اثبات تأثيرگذاری موضوع فلسطين بر شكل‌گيری بيداری اسلامی، به ظلم و زورگويی روزافزون رژيم صهيونيستی، همراهی برخی حكام مستبد و فاسد و مزدور آمريكا با اين رژيم، مقاومت الهام‌بخش و پيروزی‌های معجزه‌آسای جوانان مؤمن در جنگ ۳۳ روزه لبنان و نبرد ۲۲ روزه غزه اشاره كردند و افزودند: اين واقعيات، از جمله عوامل مهمی است كه اقيانوس به ظاهر آرام ملت‌های مصر و تونس و ليبی و ديگر كشورهای منطقه را به تلاطم درآورده و بيداری پُر بركت اسلامی را شكل داده است .
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با تأكيد بر اينكه مسائل ياد شده، بايد در تحليل اوضاع منطقه، مورد ملاحظه جدی قرار گيرد خاطرنشان كردند: درستی يا نادرستی هر تصميمی، با توجه به اين واقعيات، مشخص خواهد شد.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی اين بخش از سخنان خود خاطرنشان كردند: قضاوت دقيق، نشان می‌دهد كه مسئله فلسطين امروز اهميت و فوريت مضاعف يافته و ملت فلسطين حق دارد در اين اوضاع، انتظار بيشتری از كشورهای اسلامی داشته باشد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای سپس در نگاهی اجمالی اما چاره‌جويانه و راه‌گشا به ماجرای غصب فلسطين، به نقش و همكاری خائنانه دولت‌های مستكبر به ويژه دولت استعمارگر انگليس در فاجعه خونين قتل عام و آوارگی ملت فلسطين اشاره كردند وافزودند: سركوب قساوت‌آميز مقاومت‌های اوليه در داخل فلسطين، جنگ‌های كلاسيك اما ناكام چند كشور عرب با رژيم صهيونيستی كه با حمايت آمريكا، انگليس و فرانسه از صهيونيست‌ها به از دست رفتن بخش‌های ديگری ازسرزمين‌های اسلامی منجر شد و در نهايت تشكيل سازمان آزادی‌بخش فلسطين از گروه‌های مسلح فلسطينی از جمله مراحلی بود كه اميدهايی را به دنبال آورد اما در نهايت به نتيجه‌ای نرسيد.
ايشان، تكيه بر ايدئولوژی چپ و يا احساسات ناسيوناليستی، دوری از مردم، و بی توجهی به اعتقادات و ايمان اسلامی ملت فلسطين را مهم‌ترين علت ناكامی سازمان آزادی‌بخش فلسطين دانستند و خاطرنشان كردند: اين عوامل، به تدريج اين سازمان را خنثی، بی‌تأثير و منحرف كرد و اين انحراف باعث شد آنها نيز همچون برخی دولتهای خائن عربی به آرمان مقاومت يعنی تنها راه نجات فلسطين پشت كنند و به خود و مسئله فلسطين، ضربه سختی وارد آورند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به روند ناكامی و نااميدی حاكم بر موضوع فلسطين تا مقطع پيروزی انقلاب اسلامی افزودند: با پيروزی اين انقلاب، دست قدرت خدا، ورق را برگرداند و در چارچوب تأثيرات شگرف جهانی و منطقه‌ای ناشی از پيروزی انقلاب اسلامی، دولت جعلی صهيونيست، سريع‌تر و آشكارتر از ديگر مستكبران، ضربات شديد و عميقی دريافت و به اذعان سران صهيونيست، روزهای سياه و پُراضطرابی را تحمل كرد.
تعطيلی سفارت رژيم صهيونيستی در تهران، برافراشته شدن پرچم فلسطين بر فراز آن سفارت و اعلام صريح و قاطعانه امام خمينی‌(رض) مبنی بر ضرورت آزادی سرزمين فلسطين و قطع غده سرطانی اسرائيل، از جمله نكاتی بود كه رهبر انقلاب در يادآوری آثار اوليه پيروزی انقلاب در روند مسئله فلسطين به‌ آنها اشاره كردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با تأكيد بر پايداری ۳۳ ساله مردم ايران و نظام اسلامی بر شعار "فلسطين بايد آزاد شود" افزودند: اين شعار خون تازه‌ای در رگ‌های فلسطين دميد و با شكل‌گيری گروه‌های مجاهد فلسطينی و لبنانی، فلسطين به جای تكيه بر دولت‌های عربی و مجامع بی‌اثر جهانی، به ايمان عميق جوانان و مردان و زنان فداكار خود تكيه كرد و با اتكاء به اين ايمان عميق كه كليد همه فتوحات و موفقيت‌هاست، روزبه‌روز پيشرفت و افتخار و اقتدار بيشتری دست يافت بگونه‌ای كه اكنون ملت فلسطين به ملتی اميدوار، مقاوم و دارای اعتمادبه‌نفس تبديل شده است.
رهبر انقلاب اسلامی برای ارائه تصويری جامع‌تر از واقعيات تاريخ معاصر فلسطين،‌ به بررسی كوتاه تحركات سازشكارانه پرداختند و افزودند هدف تمام اين تحركات خيانت‌بار كه از پيمان ننگين كمپ‌ديويد آغاز شد، خاموش كردن مقاومت و واداركردن فلسطينينان و دولت‌های عربی به پذيرش مشروعيت رژيم جعلی صهيونيست بوده است.
ايشان با اشاره به طرح‌های متعدد سازش كه با ميدان‌داری آمريكا، همراهی كشورهای استعمارگر اروپايی و بی‌همتی گروه‌های سازشكار به اجرا در می‌آيد افزودند: بی‌اعتباری همه اين معاهدات بسيار زود آشكار شد و صهيونيست‌ها و حاميان آن‌ها، بارها نشان دادند كه به معاهدات امضا شده به چشم ورق‌پاره‌هايی بی‌ارزش می‌نگرند و فقط به دنبال ايجاد ترديد در ميان فلسطينيان و زمين‌گير كردن مقاومت اسلامی هستند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به بی‌نتيجه ماندن طرح‌های سازش، استمرار روحيه مقاومت را پادزهر همه اين بازی‌های خباثت‌آميز دانستند و با استناد به وعده‌های نصرت الهی در قرآن خاطرنشان كردند: ايستادگی و پيروزی غزه، سقوط رژيم خائن و فاسد حسنی مبارك، پديد آمدن موج پرقدرت بيداری اسلامی، برافتادن پرده نفاق و تزوير از چهره آمريكا و ‌انگليس و فرانسه، تنفر روز افزون ملت‌های منطقه از حاميان رژيم جعلی و انزوای جهانی و انزجار عمومی ملت‌ها از رژيم صهيونيستی، از مظاهر نصرت الهی و نشانه‌های تحقق وعده‌های پرودگار قادر متعال است.
ايشان در جمع‌بندی بخش دوم از سخنان خود، رژيم صهيونيستی را از هميشه منفورتر، ضعيف‌تر و منزوی‌تر دانستند و تأكيد كردند حامی اصلی اين رژيم يعنی آمريكا نيز، امروز از هميشه گرفتارتر و سردرگم‌تر است.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش پايانی سخنانشان به تشريح راه اساسی تحقق هدف مهم امت اسلامی يعنی رهايی فلسطين پرداختند اما قبل از بيان اين راه حل دو نكته را مورد تأكيد قرار دادند: ۱ـ ملت‌های مسلمان، آزادی همه فلسطين را دنبال می كنند نه آزادی بخشی از فلسطين را و ۲ـ تحقق اين هدف مهم نيازمند تلاش و مقاومت و صبر و تدبير است.
ايشان در تشريح نكته اول تأكيد كردند هر طرح عملياتی در موضوع فلسطين بايد براصل "همه فلسطين برای همه مردم فلسطين"، استوار باشد چرا كه فلسطين، فلسطين از نهر تا بحر است نه حتی يك وجب كمتر.
رهبر انقلاب با رد قاطع هر طرحی كه بخواهد فلسطين را تقسيم كند افزودند: طرح دو دولت كه لباس حق به جانب پذيرش دولت فلسطين به عضويت سازمان ملل را بر آن پوشانده‌اند، چيزی جز تن‌دادن به خواسته صهيونيست‌ها يعنی پذيرش دولت صهيونيستی در سرزمين فلسطين نيست.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای،‌ پايمال شدن حق ملت فلسطين، ناديده گرفتن حق تاريخی آوارگان فلسطينی و تهديد حق فلسطينيان ساكن سرزمين‌های ۱۹۴۸ را از جمله پيامدهای طرح دو دولت برشمردند و افزودند معنای حقيقی اين طرح، باقی ماندن غده سرطانی اسرائيل، تكرار رنج‌های ده‌ها ساله فلسطينيان و تهديد دائمی پيكره امت اسلامی مخصوصاً ملت‌های منطقه است.
رهبر انقلاب اسلامی در عين حال خاطرنشان كردند: البته ملت فلسطين همان طور كه در غزه عمل كرد، هر بخشی از خاك فلسطين را كه بتواند آزاد كند، به وسيله دولت برگزيده خود، اداره خواهد كرد ولی هرگز هدف نهايی يعني آزادسازی همه فلسطين را از ياد نخواهد برد.
ايشان، كار جدی و پيگير، صبر و تدبير و عزم و توكل و اميد را لازمه دستيابی به هدف والای آزادی فلسطين خواندند و با اشاره به لزوم پرهيز از كارهای نمايشی و "رفتارهای بی‌صبرانه و دائما متغير، افزودند دولت‌ها و ملت‌های مسلمان، و گروه‌های مقاومت در فلسطين، لبنان و ديگر كشورها هر يك نقش و سهم خود را در اين مجاهدت همگانی بشناسند و به‌اذن‌الله به ايفای اين نقش مهم در روند مقاومت بپردازند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای،‌ سپس در تشريح طرح روشن، منطقی و عادلانه جمهوری اسلامی برای حل قضيه فلسطين افزودند: ما نه جنگ كلاسيك ارتش‌های اسلامي را پيشنهاد می‌كنيم، نه به دريا ريختن يهوديان مهاجر را و نه حكميت سازمان ملل و ديگر سازمان‌های بين‌المللی را، بلكه بر اساس معارف سياسی پذيرفته شده در افكار عمومی جهان، طرح همه‌پرسی از ملت فلسطين را، به عنوان راه حل موضوع فلسطين ارائه می‌كنيم.
ايشان در تشريح منطق اين طرح افزودند: ملت فلسطين نيز همانند هر ملت ديگر حق دارد سرنوشت خود را تعيين كند و نظام حاكم بر كشورش را برگزيند. بنا بر اين بايد همه مردم اصلی فلسطين اعم از مسلمانان و مسيحی و يهودی در داخل و خارج فلسطين در يك همه‌پرسی منضبط شركت كنند و نظام دلخواه خود را برگزينند.
رهبر انقلاب، تعيين تكليف مهاجران غيرفلسطينی به دست نظام و دولت منتخب ملت فلسطين را از ديگر ابعاد طرح جمهوری اسلامی خواندند و افزودند اين طرح عادلانه و منطقی در افكار عمومی جهان نيز به درستی درك می‌شود و می‌تواند از حمايت ملت‌ها و دولت‌های مستقل برخوردار شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته انتظار نداريم كه صهيونيست‌های غاصب به آسانی به طرح همه‌پرسی از همه مردم فلسطين تن دهند و اينجاست كه نقش دولت‌ها و ملت‌ها و سازمان‌های مقاومت در مسئله فلسطين معنا می‌يابد.
رهبر انقلاب اسلامی قطع روابط و پايان پشتيبانی از دشمن غاصب را، مهم‌ترين ركن حمايت از ملت فلسطين و ملاك قضاوت ملت‌ها درباره ادعاهای دولت‌های اسلامی خواندند و اين سؤال مهم را مطرح كردند كه دولت‌های اسلامی، اكنون و پس از به ميدان آمدن ملت‌ها و شعارهای قدرتمندانه آنها بر ضد صهيونيست‌ها، به چه دليل و با كدام منطق به روابط خود با رژيم غاصب ادامه می‌دهند؟
ايشان، ادامه مقاومت سازمان‌ها و گروه‌های جهادی را تكليفی بزرگ دانستند و افزودند: مقاومت شجاعانه و سازمان‌يافته، حق تحسين‌برانگيز و به رسميت شناخته شده همه ملت‌های تحت اشغال است و تهمت شبكه سياسی و رسانه‌ای وابسته به صهيونيزم مبنی بر تروريست بودن مقاومت، سخنی پوچ و بی‌ارزش است چرا كه مقاومت فلسطين در حقيقت حركتی انسانی و مقدس بر ضد تروريست‌های جرار صهيونيست و حاميان غربی آن‌هاست.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود در پنجمين كنفرانس بين‌المللی حمايت از انتفاضه ملت فلسطين، كشورهای غربی را نيز به نگاه واقع‌بينانه و به رسميت شناختن حق ملت فلسطين فراخواندند و به آنها گوشزد كردند: اگر بيش از اين از نقشه‌های صهيونيست‌های ضد بشر پيروی كنيد بايد در آينده‌ای نه چندان دور در انتظار ضربه‌های سخت‌تری باشيد.
ايشان به حاميان غربی رژيم صهيونيستی هشدار دادند: آن روزی كه ملت‌های اروپا و آمريكا دريابند كه سلطه اختاپوسی صهيونيزم بين‌الملل و اطاعت و تسليم منفعت‌طلبانه دولت‌مردان غربی در مقابل كمپانی‌های زالوصفت صهيونيست، منشأ گرفتاری‌ها و مشكلات مردم اروپا و آمريكا است آنچنان جهنمی برای دولت‌های خود به وجود می‌آورند كه هيچ راه خلاصی از آن متصور نيست.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در همين زمينه به حرف رئيس جمهور آمريكا مبنی بر اينكه اسرائيل خط قرمز اوست اشاره و اين پرسش را مطرح كردند كه عامل حقيقی اين خط قرمز منافع ملت آمريكاست يا نياز شخصی اوباما به پول و پشتيبانی صهيونيست‌ها برای بدست آوردن كرسی دومين دوره رياست جمهوری؟
رهبر انقلاب به رئيس جمهور آمريكا هشدار دادند: تا چه زمانی قادريد ملت خود را فريب دهيد؟ آن روزی كه ملت آمريكا دريابد كه شماها برای چند روز حكومت بيشتر، تن به ذلت و تبعيت و خاكساری در برابر زرسالاران صهيونيست داده‌ايد و مصالح ملتی بزرگ را در پای صهيونيست‌ها قربانی كرده‌ايد، با شما چه خواهد كرد؟
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با تأكيد بر اينكه خط قرمز اوباما يعنی امنيت رژيم صهيونيستی به دست ملت‌های به‌پاخواسته مسلمان شكسته خواهد شد افزودند آنچه رژيم صهيونيستی را تهديد می‌كند موشك‌های ايران و موشك‌های گروه‌های مقاومت نيست تا در برابر آن، اينجا و آنجا، سپر موشكی برپا كنند بلكه تهديد حقيقی و بدون علاج رژيم جعلی، عزم راسخ ملت‌های اسلامی است كه ديگر نمی‌خواهند و نمی‌گذارند آمريكا و اروپا و عوامل دست‌نشانده غرب، بر آنان حكومت و ملت‌ها را تحقير كنند.
سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پنجمين كنفرانس بين‌المللی انتفاضه با اين جمله‌ی قاطعانه پايان يافت: البته موشك‌های ايران و گروه‌های مقاومت هم هرگاه تهديدی از سوی دشمن بروز كند وظيفه خود را انجام خواهد داد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در پايان سخنانشان از نزديك با ميهمانان كنفرانس تهران ديدار و گفتگو كردند.
پيش از سخنان رهبر انقلاب آقای لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی ضمن خوش‌آمد‌گويی به ميهمانان كنفرانس گفت شرايط حساس منطقه و بيداری اسلامی ملت‌ها، ضرورت توجه به مسئله فلسطين را دو چندان كرده است وبايد از اين شرايط برای تحقق حقوق ملت فلسطين بهره گرفت.
Share/Save/Bookmark
مرجع : پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای