اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
گزارش تصویری
اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب: 2654
گزارش کار گروه های سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
گزارش کار گروه های سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی صدرا
حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی صدرا
حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی صدرا
اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
حجت الاسلام حسين روحاني نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی صدرا
اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
اختتامیه سومین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
Share/Save/Bookmark