«حجت الاسلام والمسلمين معصومي» امام جمعه مركز اسلامي هامبورگ،
«حجت الاسلام والمسلمين معصومي» امام جمعه مركز اسلامي هامبورگ،
 
۱
خطيب جمعه هامبورگ:
برخي مكاتب‎‎، ظهور منجي را به جنگ "آرماگدون" تشبيه كرده‎اند
حجت الاسلام والمسلمين معصومي در خطبه اين هفته نماز جمعه مركز اسلامي هامبورگ اظهار داشت: نظریه مکاتب یا ادیانی که ظهور منجی در آنها با جنگ‎های بسیار بزرگ همراه است، همچون نظریه جنگ "آرماگدون" که در آن بیش از دو سوم مردم کشته خواهند شد، مردم فكر مي‎كنند ظهور منجی با دردناکترین حادثه تاریخ آغاز خواهد شد. حادثه‎ای که در آن ميلیاردها انسان کشته می‎شوند!
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب: 1440
به گزارش «آرماگدون» ، «حجت الاسلام والمسلمين معصومي» امام جمعه مركز اسلامي هامبورگ، در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه این شهر آلمان اظهار داشت: بر اساس نظریه مکاتب یا ادیانی که ظهور منجی در آنها با جنگهای بسیار بزرگ همراه است ــ همچون نظریه جنگ "آرماگدون" که در آن بیش از دو سوم مردم کشته خواهند شد ــ مردم می‎دانند ظهور منجی با دردناکترین حادثه تاریخ آغاز خواهد شد. حادثه‎ای که در آن ميلیاردها انسان کشته می شوند. آنگاه بشر از خود خواهد پرسید چرا ما در حالی که خواستار عدالت صلح و امنیت هستيم، اینگونه است که برای مقابله با برپایی همان عدالت و امنیت باید ميلیاردها انسان کشته شوند؟
وی افزود: بر همین اساس است که ظهور نظریه هایی چون اصالت قدرت ماکیاول و نیچه که هزاران نفر را قربانی خود کرد و گرگ خویی ذاتی انسانهای توماس هابز که عاملی برای توجیه جنگهای بسیاری در عالم بود و پوچ انگاری نهیلیستها که هزاران نفر را در ورطه سقوط انداخت، امری قابل پیش‎بینی خواهد بود.
آقای معصومی تصریح کرد: بر این اساس باید بپذیریم که نجات پایانی تاریخ تنها مخصوص عده قلیلی از انسانهاست که به همراه منجی از آسمان آمده اند و یا پس از جنگ خونین شانس زنده ماندن را داشته اند. و این یعنی اینکه بسیاری از انسانها خصوصا در دوران غیبت از نجات و رستگاری در دنیا محروم خواهند بود.
حجت الاسلام معصومي تاكيد كرد: چنانچه بپذیریم که حضرت مسیح به واسطه جنگ و کشتن تمام مخالفین خود بر جهان غلبه پیدا می کند و بدون آن عدالت بر جهان حکم فرما نخواهد شد، در می یابیم که برای رسیدن به نجات باید از طریق بزرگترین حادثه خونبار عالم عبور کرد که در آن انسانهای زیادی کشته می شوند. یعنی راه فلاح و نجات از میان خون و خشونت می‎گذرد.
وي تصريح كرد: نتیجه این نگاه این خواهد بود که انسانها و خصوصا صاحبان قدرت می‎اندیشند برای اینکه به فلاح برسند. باید آنقدر قوی بشوند که در زمره کسانی باشند که در هنگام ظهور پیروز می شوند و الا نمی توانند رنگ نجات را در این دنیا ببینند. در نتیجه باید برای رسیدن به نجات تمام امکانات برای برتری قوای نظامی و تسلیحاتی و همچنین تولید برترین ابزارهای سلطه بر دیگران را به کار گرفت. قدرتمندان برای برتری خود همواره سلاحهای جدید می سازند و در یک مسابقه پایان ناپذیر تسلیحاتی امکانات و انسانهای فراوانی را قربانی می کنند. چیزی که امروزه بیش از هرچیز عامل بدبختی توده های مردم شده است. روابط حاکم بر حکومتها در عرصه بین الملل را تنها قدرت تعیین می کند. و این انسانهای بی پناه هستند که در طول تاریخ قربانی برداشتهای غلط از زندگی و پایان آن می شوند.
خطيب جمعه مركز اسلامي هامبورگ افزود: بر اساس این نگرش، نجات در این دنیا تنها مربوط به عده ای خاص که عمدتا از آسمان آمده اند و کسانی که بعد از پیروزی منجی به دنیا می آیند خواهد بود و برای اغلب کسانی که در این دو دسته نیستند فلاح در دنیا معنا ندارد. زیرا بر اساس این نگاه انسانها یا در هنگام جنگ پایانی دنیا همراه منجی هستند و کشته می شوند که نجات آنها در دنیای دیگر است و یا در مقابل او هستند که اساسا فلاحی نخواهند داشت. و تنها فلاح در این دنیا برای کسانی است که به همراه منجی می جنگند و شانس زنده ماندن را دارند و کسانی که بعد از آن خواهند آمد.
معصومي خاطرنشان كرد: به همین دلیل است که برخی مکاتب نجات را مخصوص نژادی خاص می دانند و دیگران را نژاد پست و محکوم به شکست قلمداد می کنند. انسانهایی که باید همواره در طول تاریخ قربانی نژاد برتر شوند. هیتلر و نگرش نژاد گرایانه او تنها یکی از نمونه های پیامد این نظریه است. نگرشی که در آن یا باید قوی باشی تا فرمانروا باشی یا اگر ضعیف بودی باید بپذیری محکوم به فرمانبری و در خدمت نژاد برتر قدرتمندان باشی.
وي اضافه كرد: نظریه "داروینیسم سیاسی" در عرصه بین الملل نیز که قائل به بقای قدرت برتر و از محلال ضعیف در عرصه بین‎الملل است، از دیگر پیامدهای این نظریه و یا متاثر از آن تحلیل می گردد. بنابراین افسردگی و نا امیدی از فلاح برای اغلب مردم امری قهری خواهد بود. خصوصا برای کسانی که در دوران غیبت به سر می برند. بنابراین بهره بردن حد اکثری از لذائذ دنیا به هر قیمتی یکی از نتایج غیر قابل انکار آن می گردد. در نتیجه مسابقه برای به دست آوردن قدرت بیشتر در دنیا و جنگ و دست اندازی به حقوق دیگران امری معقول به نظر خواهد رسید.
حجت الاسلام معصومي با اشاره به عقايد شيعه در ظهور منجي تاكيد كرد: از نظر اسلام، ظهور منجی نه فقط بر اساس جنگ و خونریزی نیست بلکه بنیانهای پیروزی حضرت مهدی را ایمان، آگاهی و منطق تشکیل می‎دهد. یعنی بر اساس بیان امام صادق(ع)، سلاح عمده حضرت مهدی(عج) همان بهره مندی از آگاهی، رشد و توسعه معنویت و عطوفت است. سلاحی که همه انسانها با دیدن آن تسلیم آن می شوند و برای گسترش آن خود از سربازان حضرت می شوند. بر همین اساس است که اغلب انسانها و بلکه همه موجودات زنده از ظهور آن حضرت شاد و مسرور می شوند.
وي ادامه داد: بر اساس این نظریه راه رسیدن به نجات از طریق خونریزی تعریف نشده است و انسانها سرنوشت نهایی خود را در گرو ایمان و آگاهی می دانند. در نتیجه برای کسب آن کوشش خواهند کرد. اگر چه در این مسیر مجبور باشند با افرادی که به مقابله بر می‎خیزند بجنگند.
خطيب جمعه مركز اسلامي هامبورك خاطرنشان كرد: کسب آگاهی و دانش و گرایش به عقلانیت در میان مردم آنها را برای تعامل سازنده با دیگران و بهره مندی از طبیعت توانمندتر می‎کند. این امر موجب می‎گردد مردم به واسطه همین عقل گرایی از طبیعت و محیط پیرامونی خود بهتر و بیشتر بهره مند شوند و این به معناي نزدیک شدن به فلاح و نجات دنیوی و رفع فقر و توسعه دانش و آگاهی است. يا دنیایی که روابط آن را تعامل عاقلانه افراد و قدرتمندان رقم می‎زند.
حجت الاسلام معصومي تصريح كرد: اغلب مردم در این نگرش به میزان حرکت خود به سوی ایمان و آگاهی از فلاح و رستگاری بهره مند می شوند. اینگونه نیست که تنها عده ای قلیل بدان دست یابند. در نتیجه همه انسانها می توانند حتی در دوران غیبت از نعمت فلاح و رستگاری بهره مند شوند. قرآن نيز در آيه ۲۰ سوره توبه می‎فرماید "الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون".
وي افزود: این آیه به خوبی بیان می دارد کسانی که ایمان دارند و هجرت می کنند و همچنین با اموال و جانهای خود در راه خداوند کوشش می کنند، این گروه نجات مي‎يابند. یعنی در اسلام نظریه نجات بر اساس گسترش ایمان و سعی و کوشش در راه خداوند که همانا راه علم و منطق و آگاهی است صورت می گیرد. چون خطاب این آیه به همه مردم است، نجات برای انسانها مخصوص عده ای خاص نیست بلکه هرکس در این راه قدم بردارد به همان مقدار به فلاح و رستگاری می رسد.
امام جمعه مركز اسلامي هامبورگ اظهار داشت: امیدواری در کسب نجات برای همه مردم در همه زمانها یکی از خصوصیات مهم نگرش اسلامی به مساله نجات انسانها به شمار می‎آید. البته در زمان برپایی حکومت منجی این نجات به همه انسانها در این دنیا تعلق می‎گیرد.
حجت الاسلام معصومي در پايان تاكيد كرد: بر اساس این نگرش، دیگر مسابقه قدرتمندان بر سر کسب قدرتهای نظامی نخواهد بود. بلکه مسابقه کسب علم و به دست آوردن ایمان بیشتر در میان مردم و قدرتمندان شکل خواهد گرفت. این امر عامل زمینه سازی بیشتر برای ظهور منجی که نقطه اوج کسب علم و ایمان است خواهد بود. بر این اساس هر عملی در دوران غیبت برای توسعه علم و آگاهی و ایمان انسانها در تعجیل فرج آن حضرت دخیل خواهد بود زیرا این امر باعث آمادگی بیشتر مردم برای ظهور می گردد.
Share/Save/Bookmark
مرجع : ابنا
 


محمد
۱۳۹۵-۰۱-۲۸ ۱۴:۰۰:۱۸
با تشکر از سایت خوبتون لطفا مطالب رو بروز کنید