بیانیه مجمع سازمان های غیردولتی و فعالان حامی آزادی قدس شریف به مناسبت اقدام انقلابی مردم مسلمان مصر در تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی
بیانیه مجمع سازمان های غیردولتی و فعالان حامی آزادی قدس شریف به مناسبت اقدام انقلابی مردم مسلمان مصر در تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی
 
در حمایت ازاقدام انقلابی مردم مسلمان مصر در تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی صورت گرفت :
بیانیه مجمع سازمان های غیردولتی و فعالان حامی آزادی قدس شریف
چهارشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۳۵
کد مطلب: 94
مصر و مردم پر شورش همیشه پیشتاز تحولات جهان عرب بوده است. جمعه ۱۸/۰۶/۱۳۹۰ بار دیگر مردم انقلابی مصر حماسه ای زیبا از ایمان جهاد و شهادت آفریدند و بار دیگر گام در مقام پیشتازی برای ملل مسلمان و عرب نهاده اند و غیرت اسلامی و عربی ملت های دیگر را به حماسه آفرینی دیگر فراخوانده اند. مجمع سازمان هاي غيردولتي و فعالان حامي آزادي قدس شريف وظیفه خود می داند از مردم هوشیار، مسلمان و انقلابی مصر در حماسه تسخیر و تخریب دیوار حائل سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره، تشکر کرده و اعلام می نماید:
۱- اسراییل همواره با تحمیل اراده و با همراهی ایادی استکبار، روابط همه جانبه ای علی رغم تمایل و خواست مردم تحت ستم، برقرار کرده است اما تسخیر سفارت این رژیم در قاهره نشان داد، زمانی که اراده، تحمیلی نباشد و آزادی و استقلال در کشورها حاکم باشد، مردم حاضر به پذیرش رژیم جنایتکار صهیونیستی نیستند، تا بدان¬جا که حتی برای اصلاح مسیر آزادی از گلوله های مرگبار نیروهای حکومتی نیز هراسی ندارند زیرا نفرت از این رژیم خون آشام تا بدان پایه گسترده است که با باز شدن کمترین روزنه آزادی، شعارها و اقدامات سمت و سویی ضدصهیونیستی به خود می¬گیرد.
۲- مردم مصر نشان دادند که صهیونیست ها در منطقه هیچ دوستی ندارند و هر چه هست تنفر عمیق است که در ذهنیت مردمان منطقه نهادینه شده است. چرا که رژیم صهیونیستی براساس اشغال، تجاوز و یک دروغ بزرگ شگل گرفته و این موضوع با ذات آزادی خواهی ملت ها در تضاد و تعارض کامل است.
۳- رژیم اشغالگر اسراییل غده سرطانی است که اکنون به همت حضور گسترده مردمی، رشدش متوقف گشته است و در مرحله سکون قرار دارد و زمان کلید خوردن پروژه نابودی اش به همت مردم و دولت های مردمی منطقه بسیار نزدیک شده است.
۴- این رژیم دیگر نمی تواند در جنگ آفرینی های آینده خود از همکاری دولت مردان خائن عربی نظیر حسنی مبارک برخوردار باشد و بی تردید هر اقدامی از این دست در آینده، نه تنها تهران و دمشق بلکه آنکارا، تونس و قاهره را به واکنش جدی بر خواهد انگیخت چرا که اراده مردمی در منطقه حاضر نیست دول اسلامی و عربی را خادم صهیونیسم و آمریکا ببیند.
۵- تصحیح جهت گیری انقلاب در مصر که با تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی تبدیل به حماسه ای ماندگار در تاریخ مبارزات ضد استکباری و صهیونیستی انقلابیون شد، نشان داد که مردم مصر هوشیارانه تحولات کشور خود و منطقه را دنبال می کنند و با تقدیم شهدا به نهال انقلاب، اجازه مدیریت قیام از سوی قدرت های استعماری و صهیونیستی را نخواهند داد.


مجمع سازمان¬های غیردولتی و فعالان حامی
آزادی قدس شریف
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱
۱۲ شوال ۱۳۴۲
۲۰ شهریور۱۳۹۰
Share/Save/Bookmark